| Home | New Products | Promotion | Products | Tools & Supports | Contact Us |

GENEzol™ Reagent from Geneaid
น้ำยาสกัดอาร์เอนเอด้วยวิธี phenol, chloroform and guanidine isothiocyanate สามารถใช้สกัดแยก RNA และ DNA ได้ในน้ำยาเดียว ใช้ได้ทั้งตัวอย่างเลือด, buffy coat, เซลล์เพาะเลี้ยง, ชิ้นเนื้อ, plasma และ serum.
รายละเอียด....
GENEzol™ Reagent from Geneaid
น้ำยาสกัดอาร์เอนเอด้วยวิธี phenol - guanidine isothiocyanate แบบ Spin Column ให้ความบริสุทธิ์ของ อาร์เอนเอเหมือนใช้วิธี Spin column ใช้ได้ทั้งตัวอย่างเลือด, buffy coat, เซลล์เพาะเลี้ยง, ชิ้นเนื้อ, plasma และ serum.
รายละเอียด....
GENEzol™ TriRNA Bacteria Kit from Geneaid
น้ำยาสกัดอาร์เอนเอด้วยวิธี phenol, chloroform and guanidine isothiocyanate พร้อม Lysozyme และ Bacteria Lysis Bufferในชุดสามารถใช้สกัดแยก RNA และ DNA สำหรับตัวอย่างแบคทีเรียโดยเฉพาะ.
รายละเอียด....
TriRNA Pure Kit from Geneaid
ชุดคอลั่มเสริมการสกัดอาร์เอนเอสำหรับน้ำยาในระบบphenol สามารถใช้งานชรวมกับน้ำยา GENEzol™, TRI-Reagent®, TRIzol®, RNAzol®, QIAzol® etc.เพื่อให้ได้ความบริสุทธิ์ของ อาร์เอนเอ เหมือนใช้วิธี Spin column ในการสกัดแยก.
รายละเอียด....

Geneius™ Micro DNA Extraction Kit from Geneaid
ชุดสกัดดีเอนเอประสิทธิ์ภาพสูง (genomic and mitochondrial DNA) แบบ micro kit สำหรับตัวอย่างเลือดที่มีปริมาณน้อยมากๆ,กระดาษซับเลือด, ปัสสาวะ.
รายละเอียด.... .

Presto™ Buccal Swab gDNA Extraction Kit from Geneaid
ชุดสกัดดีเอนเอแบบ mini kit สำหรับตัวอย่างไม้ป้ายกระฟุ้่งแก้ม (Buccal Swab).
รายละเอียด...


 

NEW!!! SOCOREX CalibrexTM organo and CalibrexTM solutae from SOCOREX
อุปกรณ์จ่ายสารละลายคุณภาพสูงจากขวดสารเคมีโดยตรง รองรับการใช้งานร่วมกับสารเคมีต่างๆเช่น กรด เบส และสารที่ง่ายต่อการเกาะเป็นผลึก เช่นบัฟเฟอร์ที่มีเกลือสูง สินค้าคุณภาพสูงจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์

Excellent chemical resistance, robustness, ease of use and maintenance are all the more important for whom want to perform in the lab.

 Choose between the organo and the solutae models for the adequate chemical resistance according to type of liquid distributed.

 Volume ranges up to 25, 50 and 100 mL
 ■Permanent fluid path visibility
 ■Integrated calibration system
 ■Choice of adjustment button with each unit
 ■Long lasting performance stability
 ■Autoclavable at 121°C fully assembled

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
 Download SOCOREX CalibrexTM organo and CalibrexTM solutae Chemical Brochuer 

Gibson Assembly™ Cloning Kit from NEB
ชุดน้ำยาสำเร็จรูปในการเชื่อต่อสายดีเอนเอหลายๆเส้นเข้าด้วยกันพร้อมชุดโคลยีนและ Competent E. coli เพื่อสร้างสรรคสายดีเอนเอหรือ vector ตามที่ต้องการ.

Benefits of the Gibson Assembly Cloning Kit:

ImageAssembly and transformation in just under two hours
ImageFlexible sequence design (scar-less cloning)
ImageNo PCR clean-up step required
ImageHigh transformation efficiencies for inserts up to 20 kb
ImageEasily adapted for multiple DNA manipulations, including site-directed mutagenesis
ImageIncludes competent cells

Overview of the Gibson Assembly Cloning Method.
รายละเอียดเพิ่มเติม Gibson Assembly™ Cloning Kit
 


.


 

Annexin V-FITC Early Apoptosis Detection Kit from Cell Signaling Technology
ชุดน้ำยาตรวจหาเซลล์ที่ตายแบบ Apoptosis โดยใช้ Annexin V-FITC และ propidium iodide (PI) ในการตรวจหา รองรับการใช้งานร่วมกับกล้อง fluorescent และ เครื่อง Flow cytometric analysis.
รายละเอียด.... .


.


 

ElectroLigase™ Master Mix from NEB
น้ำยา T4 DNA Ligase สำเร็จรูปสำหรับใช้เชื่อมต่อสายดีเอนเอสองเส้นเข้าด้วยกัน สำหรับงาน electroporation ชนิดไม่จำเป็นต้องเอาเกลือออกก่ิอนการส่งถ่าย.
.
ElectroLigase™ Master Mix is ready-to-use 2X reaction buffer containing a proprietary ligation enhancer and no PEG. This combination is specifically formulated to promote robust ligation of all types of DNA ends (blunt, sticky, TA). It is directly compatible, without desalting or purification, with electrocompetent cells used for transformation by electroporation.
รายละเอียดเพิ่มเติม ElectroLigase™ 

Blunt/TA Ligase Master Mix and Instant Sticky-end Ligase Master Mix from NEB
น้ำยา T4 DNA Ligase สำเร็จรูปในการเชื่อมต่อสายดีเอนเอสองเส้นเข้าด้วยกัน
.
Blunt/TA Ligase Master Mix is a ready-to-use 2X solution of T4 DNA Ligase, proprietary ligation enhancer, and optimized reaction buffer. This master mix is specifically formulated to improve ligation and transformation of both blunt-end and single-base overhang substrates.
รายละเอียดเพิ่มเติม Blunt/TA Ligase Master Mix

Instant Sticky-end Ligase Master Mix is a ready-to-use 2X solution of T4 DNA ligase and a proprietary ligation enhancer in an optimized reaction buffer. Specifically formulated to rapidly ligate cohesive-end (2–4 bp) substrates and improve transformation, the mix simplifies reaction set-up and provides an optimized ratio of enzyme and buffer components.
รายละเอียดเพิ่มเติม Instant Sticky-end Ligase Master Mix

Q5 High-Fidelity DNA Polymerase - Fidelity at its finest from NEB
เอนไซม์ DNA Polymerase ชนิดความถูกต้องในการเติมลำดับเบสสูงยิ่งยวด
มีความถูกต้องในการสร้างสายดีเอนเอมากกว่า Taq มาตรฐานเกิน 50 เท่าสร้างสายด้วยความเร็วสูงถึง 10s/Kb และยาวสูงสุดได้ถึง 20Kb และยังรองรับสายดีเอนเอที่มีเปอเซนต์ต่ำๆจนถึงสูงมากๆถึง 79%GC ได้ดี มีให้เลือกทั้งแบบธรรมดาและ hot start. 

Five quality features of Q5
1 Fidelity – the highest fidelity amplification available (>50X higher than Taq)
2 Robustness – high specificity and yield with minimal optimization
3 Coverage – superior performance for a broad range of amplicons (from high AT to high GC)
4 Speed – short extension times
5 Amplicon length – robust amplifications up to 20 kb for simple templates, and 10 kb for complex

Q5 DNA Polymerases set the new standard in both fidelity and performance

Amplification of a variety of human genomic amplicons from low to high GC content using either Q5 or Q5 Hot Start
High-Fidelity DNA Polymerase. Reactions using Q5 Hot Start were set up at room temperature. All reactions were
conducted using 30 cycles of amplification and visualized by microfluidic LabChip® analysis.

Amplification Performance Across a Wide Range of Genomic Targets

PCR was performed with a variety of amplicons, with GC content ranging from high AT to high GC, with Q5 and several
other commercially available polymerases. All polymerases were cycled according to manufacturer's recommendations,
including use of GC Buffers and enhancers when recommended. Yield and purity of reaction products were quantitated
and represented, as shown in the figure key, by dot color and size. A large dark green dot represents the most successful
performance. Q5 provides superior performance across the range of GC content.

  รายละเอียดเพิ่มเติม Q5 High-Fidelity DNA Polymerase ... 

Green Fume Hood - TECHNOLOGIES® A Global Solution For Green Buildings from Erlab
ตู้ดูดไอระเหยและละอองผงสารเคมีแบบไร้ท่อระบายอากาศทิ้งภายนอกอาคาร
คำตอบสำหรับอาคารสีเขียวที่ต้องการระบบดักจับไอสารเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไร้ท่อปล่อยไอสารเคมีออกนอกอาคาร ลดปัญหาการปล่อยมลภาวะและช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งง่ายโดยไม่ต้องเจาะตึกเพื่อเดินท่ออากาศและสามารถเคลื่อนย้ายได้หลังการติดตั้ง ใช้ฟิลเตอร์ Neutrodine 2G ลิขสิทธิ์เฉพาะ Erlab สามารถใช้งานได้ทั้งสารเคมีที่เป็นกรด สารละลาย และเบสในแผ่นเดียวกันโดยไม่ลดความสามารถและปริมาณในการจับสารเคมี พร้อมมาตรฐานความปลอดภัยสากล AFNOR NF X 15 211 : 2009 standard, EN 14 175 และ ASHRAE 110-1995 standards

รายละเอียดเพิ่มเติม Green Fume Hood ... 

Green Fume Hood - TECHNOLOGIES® A Global Solution For Green Buildings from Erlab
ตู้เก็บสารเคมีแบบไร้ท่อระบายอากาศทิ้งภายนอกอาคาร 
ไม่ต้องเจาะตึกในการติดตั้ง ใช้การดักจับเคมีด้วยแผ่นฟิลเตอร์ที่มีให้เลือกหลากหลายชนิตตามความต้องการใช้งาน พร้อมความสามารถในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการกรองไอสารและฝุ่นเคมีได้ตามลักษณะสารที่จัดเก็บอธิเช่น ฟิลเตอร์สองชั้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัย และ การติดตั้ง carbon filter ร่วมกับ HEPA filter เพื่อใช้เก็บสารคมีผงที่ง่ายต่อการฟุ้งกระจายและสารเคมีเหลวพร้อมกัน พร้อมระบบติดตามแจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อแผ่นฟิลเตอร์เต็มความจุและแจ้งเตือนเมื่อมีไอสารเคมีในห้องทำงานสูงเกินจนอาจไม่ปลอดภัยต่อผู้ทำงาน.

  โบรชัวร English catalogue.pdf (19609 Kb) 

The Fuego SCS - Series with new functions and graphic display from WLD-TEC from WLD-TEC
ตะเกียงแก๊สอัตโนมัติแบบความปลอดภัยสูงสำหรับห้องปฏิบัติการ
จุดติดและดับไฟอัตโนมัติ พร้อมระบบติดตามเปลวไฟที่สามารถจุดไปซ้ำอัตโนมัติเมื่อเปลวไฟดับลง และระบบความปลอดภัยตัดแก๊สอัตโนมัตเมื่อไม่สามารถจุดไฟได้หรือหัวแก๊สอุดตัน
The Fuego SCS represents a new status among laboratory gas burners. With its innovative design and the extensive standard features this laboratory gas burner is suitable for all flame related applications in the laboratory.
รายละเอียดเพิ่มเติม Fuego SCS ...
รายละเอียดเพิ่มเติม Fuego SCS Pro ...


 
Mouse kidney, formalin-fixed, paraffin-embedded: DyLight® 488 labeled ycopersicon esculentum (tomato) lectin (green) mounted in VECTASHIELD® HardSet with DAPI (blue).

DyLight® is a trademark of Thermo Fisher Scientific Inc. and its subsidiaries.

DyLight® 488 labeled Lycopersicon Esculentum (Tomato) Lectin (LEL, TL) from Vector Laboratory
DyLight® 488 labeled Lycopersicon esculentum (tomato) lectin. Tomato lectin is an effective marker of blood vessels/ endothelial vasculature and microglial cells in rats and mice. This DyLight® 488 conjugate will facilitate fast, one-step detection and visualization of vascular elements using intravascular perfusion methods or direct application to tissue sections. Various other conjugates are also available.
DyLight® dyes offer several advantages including greater photostability, pH independence and brighter fluorescence. DyLight® 488 has an excitation maximum at 493 nm and an emission maximum at 518 nm.
Tomato lectin is a very stable glycoprotein containing about 50 percent carbohydrate and is composed of a single polypeptide chain that binds N-acetylglucosamine oligomers. It also binds well to such glycoproteins as glycophorin and Tamm-Horsfall glycoprotein.

รายละเอียด DyLight® 488 labeled Lycopersicon esculentum (tomato) lectin™


 

ImmPACT™ DAB EqV and ImmPACT™ AMEC Red from Vector Laboratory
ImmPACT™ peroxidase substrates รุ่นใหม่ให้ความไวสูงและสีเข้มกว่า substrates มาตรฐาน

- ให้ความไวในการตรวจสูงมากโดยมีสีพื้นหลังรบกวนต่ำ (Superior sensitivity with same low background)
- ใช้งานง่ายกว่า เพียงแค่หยดผสม (Supplied with stock solutions in dropper bottles and optimized diluent)
- ให้ความคงและตัวอายุสูงกว่าเมื่อผสมเสร็จแล้ว (Stable working solution)  

ImmPACT™ DAB EqV produces a dark brown reaction product that is 3 to 5 times more sensitive than the original DAB substrate. The working solution is stable for several days when stored at 4°C. This substrate can be used for both manual and automated staining methods. ImmPACT™ DAB EqV can be used for blot detection on nylon and PVDF membranes but is not recommended for nitrocellulose membranes.

ImmPACT™ AMEC Red consists of 120 ml of diluent and concentrated stock solutions of ImmPACT™ reagents in convenient dropper bottles. This substrate formulation can be used on nylon or PVDF membranes but is not recommended for use on nitrocellulose membranes. Working solutions are stable for up to 14 days at 4°C.

 รายละเอียด ImmPACT™ DAB EqV
รายละเอียด ImmPACT™ AMEC Red


 

Gibson Assembly™ Master Mix from NEB
ชุดน้ำยา Gibson Assembly™ Master Mix เพื่อใช้ต่อชิ้น DNA สองชิ้นหรือมากกว่าเขาด้วยกันโดยไม่จำเป็นต้องตัดด้วยเอนไซม์แล้วจึงต่อชิ้นคู่สมต่างๆเขาด้วยกัน

Gibson Assembly was developed by Dr. Daniel Gibson and his colleagues at the J. Craig Venter Institute and licensed to NEB by Synthetic Genomics, Inc. It allows for successful assembly of multiple DNA fragments, regardless of fragment length or end compatibility. It has been rapidly adopted by the synthetic biology community due to its ease-of-use, flexibility and suitability for large DNA constructs.

References
Gibson, D.G. et.al (2009) Nature Methods, 343-345.
Gibson, D.G. et al. (2010) Nature Methods, 901-903.

 รายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็ปผู้ผลิต


 

T100™ Thermal Cycler from BIO-RAD
เครื่อง PCR Thermal Cycler แบบ 96 หลุม ทันสมัยด้วยหน้าจอสีระบบสัมผัส ทำอุณหภูมิรวดเร็ว 4 องศาต่อวินาที ใช้งานง่ายด้วยโปรแกรมสั่งงานแบบกราฟฟิก พร้อมคุณสมบัติการทำอุณหภูมิแบบ Gradient เพื่อช่วยในการหาอุณหภูมิของ primer ที่เหมาะสม

The T100 thermal cycler offers a user-friendly interface with the reliability and performance that you expect from Bio-Rad. Thermal gradient technology makes it easy to optimize your reactions in a single run. The 96-well sample block and self-adjusting heated lid accommodate standard tubes, tube strips, and plates.
 
Key Features
 •Save time programming with the intuitive touch screen
 •Get superior results faster by optimizing your PCR assays in a single run using a thermal gradient
 •Save valuable benchspace with the compact design
 •Keep your protocols organized using personalized folders or a USB flash drive
 •Get reliable performance for years with a robust design that protects the thermoelectric components of the cycler

 รายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็ปผู้ผลิต


 

ChemiDoc™ MP System from BIO-RAD
เครื่องถ่ายภาพเจลและแผ่นเมมเบรนด้วยเทคนิค Multiplex fluorescence, chemiluminescence, and colorimetric detection พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผลภาพ

The ChemiDoc MP system is a full-feature instrument for gel or western blot imaging. It is designed to address multiplex fluorescent western blotting, chemiluminescence detection, and general gel documentation applications.
Its features are based on CCD high-resolution, high-sensitivity detection technology, and modular options to accommodate a wide range of samples and support multiple detection methods. The system is controlled by Image Lab™ software to optimize performance for fast, integrated, and automated image capture and analysis of various samples.

 รายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็ปผู้ผลิต


 

Captair Flex from Erlab 
ตู้ดูดควันไอสารเคมีและผงเคมีแบบไร้ท่อชนิดปรับรูปแบบการกรองได้ มาตรฐานสูงสุด AFNOR NF X 15-211:2009 Class I&II, SEFA9, ANSI/AIHA Z9.5, ASHRAE 110 : 1995, BS 7258 และ CE Mark ยืดหยุ่น รองรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบชั้นกรองได้ถึง 7 รูปแบบ ทั้งแบบ Activated Carbon, H14 HEPA filter และแบบผสม Activated Carbon + H14 HEPA filter พร้อมด้วยระบบฟิลเตอร์ 2 ชั้นเพิ่มความปลอดภัย และระบบตรวจสอบฟิลเตอร์เต็มความจุและระดับมลพิษในอากาศรอบตู้

 รายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็ปผู้ผลิต


  Captair Store from Erlab
ตู้เก็บสารเคมีพร้อมระบบดูดไอระเหยสารเคมีแบบไร้ท่อด้วยแผ่นคารบอนฟิวเตอร์ชนิด Multi-function มาตรฐาน AFNOR NF X 15-211 Class II ชั้นวางขวดสารเคมีภายในปรับระดับได้ พร้อมระบบตรวจสอบฟิลเตอร์เต็มความจุ มีหลายรุ่นให้เลือก ตามขนาดความจุสารเคมีที่ต้องการ ตั้งแต่ 10 ลิตร จนถึง 200 ลิตร
 รายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็ปผู้ผลิต

  Autoloop PRO - Fully automated carrousel for flame sterilizing inoculation loops from WLD-TEC
ตะเกียงแก๊สแบบวนเฝาลวดเขี่ยเชื้ออัตโนมัติ เพื่มความสะดวกและปลอดภัยสำหรับห้องปฏิบัติการ สามารถจ่ายลวดและเผาลวดเขี่ยเชื่ออัตโนมัติ พร้อมระบบติดตามเปลวไฟที่สามารถจุดไปซ้ำอัตโนมัติเมื่อเปลวไฟดับลง และระบบความปลอดภัยตัดแก๊สอัตโนมัตเมื่อไม่สามารถจุดไฟได้หรือหัวแก๊สอุดตัน
The inoculation loop carrousel Autoloop PRO, which is suitable for up to 4 inoculation loops, was developed to comply with current requirements in microbiological, cellbiological and biotechnological laboratories.
 รายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็ปผู้ผลิต ...